Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLII/271/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLII/271/10 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Na podstawie art. art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001...

UCHWAŁA Nr XXIX/203/09 w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/203/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn....

UCHWAŁA Nr XXIII/179/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXIII/179/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr XXII/178/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXII/178/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr XXII/176/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Kowale Oleckie

UCHWAŁA Nr XXII/176/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Kowale Oleckie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62,...

Uchwała Nr XXII/175/09 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków I sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków I sposobu ich przyznawania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

UCHWAŁA Nr XXI/171/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXI/171/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr XXI/170/09 w sprawie zdjęcia zadania inwestycyjnego z budżetu gminy na 2008 rok i wprowadzenia na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXI/170/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zdjęcia zadania inwestycyjnego z budżetu gminy na 2008 rok i wprowadzenia na 2009 rok Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4...

UCHWAŁA Nr XXI/169/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXI/169/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)...

UCHWAŁA Nr XXI/168/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie

UCHWAŁA Nr XXI/168/09 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717,...