Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

· podanie o wydanie zaświadczenia
· dokument tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

Referat organizacyjny - Ewidencja Ludności
Lokalizacja: Urząd Gminy, I piętro, pokój nr 22
Informacja: Telefon 87 523 82 09 wew. 35
Adres email: ewidencja@kowale.fr.pl

Opłaty

17 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 25 p. Teresa Kołodzińska - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłoczny, nie później niż w terminie 7 dni

Podstawa prawna

· Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)
· art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14.06.1960
/jednolity tekst - Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm/

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania żądanego zaświadczenia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2009 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 1546
28 października 2009 10:06 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 10:01 Wojciech Kacprzyk - Utworzenie sprawy.