Wycinka drzew i krzewów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów składa właściciel bądź użytkownik terenu, na którym znajduje się drzewostan. Wniosek powinien zawierać:
1. Nazwa i adres wnioskodawcy.
2. Gatunek drzewa do wycinki.
3. Ilość drzew do wycinki.
4. Powierzchnia krzewów przewidziana do usunięcia.
5. Przeznaczenie terenu i prawo własności bądź inna forma użytkowania gruntu, na którym znajduje się drzewostan przewidziany do usunięcia.
6. Uzasadnienie potrzeby wycinki.
7. Termin zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat do spraw Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.9, tel. 5238779 wew.33

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dnia od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody tj. Dz.U. z 2001r. Nr99, poz. 1079 z późn.zm.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2351
24 września 2012 11:34 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
20 października 2008 09:55 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:00 Administrator - Utworzenie sprawy.