Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
1. Informację o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa.
2. Miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat do spraw Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.9, tel. 5238779 wew.33

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz.724 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz.687).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1601
20 października 2008 09:57 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:02 Administrator - Utworzenie sprawy.