Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz Gminy Kowale Oleckie z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dowód wpłaty uregulowania ostatniej raty.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. Infrastruktury ,Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 12, tel. 52 382 79, wew. 45 , p. Anna Obuchowska

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1813
09 kwietnia 2008 12:04 Administrator - Utworzenie sprawy.