Ewidencja działalności gospodarczej – zgłoszenie wpisu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód dokonania opłaty stałej w wysokości 100 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. Infrastruktury , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.8, tel. 5238279 wew. 39

Opłaty

- 100 zł w kasie banku na konto Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia

14 dni od złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnośc gospodarczej (J.t z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.)

Inne informacje

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2979
10 stycznia 2018 11:14 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
31 stycznia 2011 08:46 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
31 stycznia 2011 08:45 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.