Ewidencja działalności gospodarczej – zmiana wpisu do ewidencji

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód wpłaty opłaty stałej w wysokości 50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. Infrastruktury , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 8, tel 5238279 wew.39

Opłaty

- 100 zł w kasie Banku na konto Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia

14 dni od złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnośc gospodarczej (J.t z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1953
10 stycznia 2018 11:15 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:15 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:14 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.