Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek składany na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.
2. Odpis z rejestru przedsiębiorców, ( jeśli zaświadczenie wydane jest przez Urząd Gminy w Kowalach Oleckich wystarczy podać jego numer.
3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
5. Pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds.Infrastruktury , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.9, tel. 5238279 wew.33

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ( oddzielnie na każdy rodzaj alkoholu ) wydawane przez Wójta Gminy , noszące znamiona decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1882
30 lipca 2010 13:21 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
20 października 2008 09:57 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:13 Administrator - Utworzenie sprawy.