Podatki i opłaty lokalne – Ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty.

Wymagane dokumenty

I. Sprawa umorzenia
1. Wniosek (podanie) o umorzenie zaległości podatkowych – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie.
2. Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny.
3. Wniosek nie poparty dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy, pok.10, tel.5238279 wew. 37 p. Agnieszka Świderska

Inne informacje

1. Wniosek (podanie) o odroczenie terminu płatności podatków lub rozłożenie spłaty podatków w ratach – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności /odroczenia , rozłożenia na raty/, bądź po terminie płatności ( rozłożenie na raty zaległości podatkowej.
2. Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.
3. Wniosek bez uzasadnienia, a także nie poparta odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3456
22 stycznia 2016 13:15 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:48 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:31 Administrator - Utworzenie sprawy.