Nazewnictwo ulic, placów i osiedli

Wymagane dokumenty

1. Zainteresowani składają wniosek o :
A. Nadanie nazwy nowo powstającym ulicom, placom i osiedlom ( mogą to być
mieszkańcy zasiedlanych ulic, inwestorzy ) z ewentualną propozycją nazwy.
B. Zmianę nazwy istniejącym ulicom, placom i osiedlom z ewentualną propozycją nowej
nazwy.
2. Do wniosku należy dołączyć mapę z lokalizacją nowej ulicy, placu, osiedla lub plan
zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów

Parter, Pok.14,
tel.5238279 wew.36 

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

W zależności od terminu podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich.
Uchwała Rady Gminy w Kowalach Oleckich o nadaniu nowej nazwy ulicy, placu, osiedla.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1827
10 stycznia 2018 13:36 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 13:59 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 13:45 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.