Numeracja nieruchomości

Wymagane dokumenty

1. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia  projektu zagospodarowania terenu lub działki.

 

2. Kopia tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

Miejsce złożenia dokumentów

Parter, pok.14, tel.5238279 wew.36

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresatów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2074
10 stycznia 2018 13:38 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
18 listopada 2015 08:05 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 14:00 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.