Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznanie dziecka... – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:

Matka jest panną:
1. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)
2. odpis skrócony aktu urodzenia matki,
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko urodziło się poza Kowalami Oleckimi)

Matka jest w separacji lub jest po rozwodzie:
1. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji,
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko urodziło się poza Kowalami Oleckimi)

Matka jest wdową:
1. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)
2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża.
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko urodziło się poza Kowalami Oleckimi)

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie
Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu.

Termin i sposób załatwienia

 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.
 Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.
 Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
przy wspólnej obecności rodziców dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listoapda 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U. z 2016 r. poz 2064 z późn. zm.)

Art. 79, 89 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t z 2017 r. poz. 682)


Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (j.t z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

Uznania dziecka można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu
cywilnego lub przed sądem (wydział rodzinny sądu rejonowego)
Obywatele polscy przebywający za granicą mogą dokonać uznania dziecka przed
polskim konsulem

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1739
27 lutego 2018 11:54 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:16 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 11:16 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.