Rejestracja przedpoborowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty.
2. Inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok.22, tel. 5238279 wew. 35, p. Jolanta Guziewska,

Termin i sposób załatwienia

Wójt ogłasza rejestrację za pomocą obwieszczeń oraz wzywa przedpoborowych do rejestracji na podstawie wezwań imiennych.
Pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j.t Dz.U. z 2017r. poz. 1430, z późn. zm.)
Roz. MSWIA  z 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 991)

Roz. MSWIA  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

Roz. MSWIA oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Inne informacje

Rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, mają pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1851
27 lutego 2018 11:42 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
27 lutego 2018 11:39 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 13:22 Administrator - Utworzenie sprawy.