Rejestr Działalności Regulowanej - wpis

Wymagane dokumenty

1.Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej,

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3.Dowód wniesienia opłaty skarbowej,

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie

Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu wynosi 50,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Kowale Oleckie dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna

  • art.9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.),
  • art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 370
27 lutego 2018 11:32 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
07 czerwca 2017 15:15 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
07 czerwca 2017 15:04 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.