Rejestracja urodzeń

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego
miejsca urodzenia dziecka

I. Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego
1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu)
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Kowalami Oleckimi)

II. Dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego
3. Matka dziecka jest panną
a) Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
b) Odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka urodziła się poza Kowalami Oleckimi)

4. Matka dziecka jest rozwiedziona
a) Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
b) Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (jeżeli małżeństwo
zawarte zostało poza Kowalami Oleckimi

5. Matka dziecka jest wdową
a) Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
b) Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża (jeżeli małżeństwo
zawarte zostało poza Kowalami Oleckimi)
6. wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.
Pierwsze trzy odpisy wydawane po sporządzeniu są bezpłatnie
Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł
Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

 W okresie 14 dni od daty urodzenia dziecka należy sporządzić akt urodzenia dla
dziecka żywego, 3 dni dla dziecka martwo urodzonego.
 Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu. Po sporządzeniu aktu
wydawane są odpisy skrócone z tego aktu.
 Zgłoszenie sporządzenia aktu urodzenia dla noworodka następuje osobiście
w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka lub urzędzie stanu cywilnego
miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r ( j.t Dz. U. z 2016 poz. 1827, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion,
imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci
dziecka

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia zobowiązani są
w kolejności :
 Ojciec dziecka (dziecko z małżeństwa).
 Lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie,
 Matka dziecka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia.
Kierownik odmówi wpisania do aktu urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia
ośmieszającego, zdrobniałego oraz nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2028
27 lutego 2018 11:34 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:47 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:46 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.