Wymeldowanie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”,
2. Dowód osobisty
3.Osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok.22, tel. 5238279 wew. 35,p. Jolanta Guziewska, p.Alina Burzyńska.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz. U.z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – Dz. U. z 2012r. poz. 1475

Inne informacje

Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2108
15 stycznia 2013 09:21 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
15 stycznia 2013 09:21 Wojciech Kacprzyk - Usunięcie załącznika.
15 stycznia 2013 09:21 Wojciech Kacprzyk - Usunięcie załącznika.