Uzupełnienia aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej
2. Wniosek o wpisanie aktu (zał nr 1)
3. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie podstawą uzupełnienia
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Opłata skarbowa za uzupełnienie aktu 39 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 9 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem załączników.
 Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia uzupełnienia treści aktu
stanu cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty
otrzymania odmowy.

Inne informacje

Z wnioskiem o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt
dotyczy, jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
Uzupełnieniu podlegają dane osobowej, których nie ustalono w chwili sporządzania aktu
stanu cywilnego lub których nie było we wpisanym zagranicznym akcie stanu cywilnego
a wymagane są one przez polskie prawo.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu składa
za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1915
27 lutego 2018 11:46 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:26 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 11:26 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.