Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o nadanie nazwiska męża matki dziecka. – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:
1. Dowody osobiste małżonków (do wglądu)
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (gdy małżeństwo zawarto poza tutejszym USC)
3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko urodziło się poza tutejszym USC,
4. Dowód opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie. Opłacie podlega
wydanie odpisu po dokonaniu zmian .

Termin i sposób załatwienia

 Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w dniu
zgłoszenia.
 Dokonanie zmiany w księdze w terminie 7 dni.
 Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
przy wspólnej obecności małżonków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listoapda 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U. z 2016 r. poz 2064 z późn. zm.)
Art. 90 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t z 2017 r. poz . 682)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (j.t z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Inne informacje

Nadanie dziecku nazwiska męża matki można dokonać także przed kierownikiem
innego urzędu stanu cywilnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2012
27 lutego 2018 11:50 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 10:58 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 10:56 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.