Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed
jego zawarciem po jego rozwiązaniu – załącznik nr 1

2. Dowód osobisty.
3. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC).
5. Dowód opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Urzad Gminy w Kowalach Oleckich, pok. 22, I piętro, tel. 087 523 82 79 wew.35

Opłaty

11 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 9 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem
następuje w dniu zgłoszenia.
 Dokonanie zmiany w księdze małżeństw w terminie 7 dni.
 Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listoapda 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U. z 2016 r. poz 2064 z późn. zm.) 

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (jt. z 2017 r. poz. 682)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1545)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (j.t z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem złożyć także
przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.
Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed
polskim konsulem.
Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska.
Pod którym osoba ta przystąpiła do zawarcia związku małżeńskiego. Nie dotyczy
sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1890
27 lutego 2018 11:53 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 10:47 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 10:47 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.