Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Wójta Nr 66/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r.

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży -zarządzenie Wójta Nr 57i 58/2009 z dnia 15 października 2009 r.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -zarządzenie Wójta Nr 50/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy...

Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/90879/24/zarzadzenie_nr_332009_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UG Kowale Oleckie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. zarządzenie Wójta Nr 18/2009 i 19/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: -zarządzenie Wójta Nr 18/2009 i 19/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 r.