Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej (najemcy)-zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej (użytkownicy wieczyści)-zarządzenie Wójta Nr 56/2010 z dnia 22 października 2010 r.

INFORMACJA - Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Wójta Nr 54/2010 z dnia 12 października 2010 r.

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Wójta Nr 21/2010 z dnia 18 maja 2010 r.

INFORMACJA o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej -zarządzenie Wójta Nr 9/2010 z dnia 25 marca 2010 r.