Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodez.23/2, 65/4, 106 i, 107/1 w Zawadach Oleckich i działkę niezabudowaną o nr geoodez. 926 w Kowalach...

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Konsultacje społeczne zostały...

Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości...

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: -bezprzetargowej (najemcy)-zarządzenie Wójta Nr 11/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. -w przetargu ograniczonym-zarządzenie Wójta Nr 10/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ...

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: -bezprzetargowej (najemca)-zarządzenie Wójta Nr 6/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. -w przetargu ograniczonym-zarządzenie Wójta Nr 7/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.