Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Kowale Oleckie

Stosownie do postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kowale Oleckie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Kowale Oleckie oraz przez Wójta Gminy Kowale Oleckie wybranych w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym-zarządzenie Wójta Nr Or.0050.101.2014 z dnia12.11.2014 r.: działki niezabudowane o nr greodezyjnych 477/28, 480/7 i 477/34 w obrębie Kowale Oleckie. Kowale...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy 14 listopada 2014 roku

RG.0002.9.2014 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 14 listopada 2014 roku ( piątek ) o godz. 10 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Szkolenie "Płatności bezpośrednie 2015-2020 - zasady przyznawania.

Biuro Powiatowe ARiMR w Olecku informuje, że dnia 16.10.2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalach Oleckich organizuje szkolenie dla rolników gminy Kowale Oleckie na temat: "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 - zasady przyznawania"

Zaproszenie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 sierpnia 2014 r. ( poniedziałek ) godz. 11 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Temat posiedzenia: Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie; Rozpatrzenie...

Wyboru sołtysa w sołectwie Szwałk 31 lipca 2014 r. ( czwartek ) godz. 17:00

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. ) oraz § 22 Statutu Sołectwa Szwałk stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szwałk ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 lipca 2014 roku

RG.0002.5.2014 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 lipca 2014 roku ( czwartek ) o godz. 10 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

INFORMACJA wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie Wójta Nr Or.0050.52.2014.

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. z 2014 r., poz.518) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie...