Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. , poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2016 roku ( czwartek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 listopada 2016 roku

RG. 0002.9.2016 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 listopada 2016 roku ( wtorek ) o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2016 roku

RG. 0002.5.2016 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 sierpnia 2016 roku ( środa ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Świadczenie wychowawcze „program 500+”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. W związku z powyższym wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w okresie od 1 kwietnia 2016r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa...

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości...