Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: -bezprzetargowej (najemca)-zarządzenie Wójta Nr 6/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. -w przetargu ograniczonym-zarządzenie Wójta Nr 7/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej (najemcy)-zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej (użytkownicy wieczyści)-zarządzenie Wójta Nr 56/2010 z dnia 22 października 2010 r.

INFORMACJA - Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Wójta Nr 54/2010 z dnia 12 października 2010 r.

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Wójta Nr 21/2010 z dnia 18 maja 2010 r.

INFORMACJA o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej -zarządzenie Wójta Nr 9/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Wójta Nr 66/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r.

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży -zarządzenie Wójta Nr 57i 58/2009 z dnia 15 października 2009 r.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -zarządzenie Wójta Nr 50/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy...