Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/90879/24/zarzadzenie_nr_332009_w_sprawie_ogloszenia_wykazu_nieruchomosci_

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UG Kowale Oleckie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. zarządzenie Wójta Nr 18/2009 i 19/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: -zarządzenie Wójta Nr 18/2009 i 19/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje,że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: -bezprzetargowej(najemcylokali mieszkalnych)- zarządzenie Wójta Nr 38/2008 z dnia 19.08.2008r.; -w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- zarządzenie Wójta Nr 39/2008...

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej -zarządzenie Wójta nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.