Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

RG. 0012.2.4. 2017 Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w dniu 8 marca 2017 roku ( środa ) o godz. 13 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( II piętro ). Porządek obrad: Projekty uchwał; Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Babiarz ...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

RG. 0012.1. 1.2017 Zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów w dniu 9 marca 2017 roku ( czwartek ) godz. 14 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek posiedzenia: 1. Projekty uchwał; 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Jerzy Koloszewski ...

Zaproszenie na Komisje Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisje Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Rady Gminy Kowale Oleckie

RG. 0012.3.1. 2017 Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 7 marca 2017 r. ( wtorek ) godz. 13 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek obrad: 1. Projekty uchwał; 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji...

Dotacja Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montażu instalacji fotowoltaicznej ,kolektorów słonecznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że od 21.11.2016 rusza nabór wniosków z programu Prosument. Dofinansowanie jest adresowane do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców. Wysokość dotacji może sięgać do 25 % kosztów kwalifikowanych w przypadku kolektorów...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 16 lutego 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 16 lutego 2017 roku ( czwartek ) o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. , poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2016 roku ( czwartek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 listopada 2016 roku

RG. 0002.9.2016 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 listopada 2016 roku ( wtorek ) o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2016 roku

RG. 0002.5.2016 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 sierpnia 2016 roku ( środa ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Świadczenie wychowawcze „program 500+”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. W związku z powyższym wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w okresie od 1 kwietnia 2016r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa...