Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizacja zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych w Gminie Kowale Oleckie oraz udział w nich na terenie innych gmin...

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu i jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Olecki w dniu 29 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 stycznia 2015 roku ( czwartek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Kowale Oleckie

Stosownie do postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kowale Oleckie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Kowale Oleckie oraz przez Wójta Gminy Kowale Oleckie wybranych w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym-zarządzenie Wójta Nr Or.0050.101.2014 z dnia12.11.2014 r.: działki niezabudowane o nr greodezyjnych 477/28, 480/7 i 477/34 w obrębie Kowale Oleckie. Kowale...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy 14 listopada 2014 roku

RG.0002.9.2014 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 14 listopada 2014 roku ( piątek ) o godz. 10 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Szkolenie "Płatności bezpośrednie 2015-2020 - zasady przyznawania.

Biuro Powiatowe ARiMR w Olecku informuje, że dnia 16.10.2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalach Oleckich organizuje szkolenie dla rolników gminy Kowale Oleckie na temat: "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 - zasady przyznawania"

Zaproszenie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 sierpnia 2014 r. ( poniedziałek ) godz. 11 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Temat posiedzenia: Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie; Rozpatrzenie...