Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyboru sołtysa w sołectwie Szwałk 31 lipca 2014 r. ( czwartek ) godz. 17:00

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. ) oraz § 22 Statutu Sołectwa Szwałk stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szwałk ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 lipca 2014 roku

RG.0002.5.2014 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 lipca 2014 roku ( czwartek ) o godz. 10 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

INFORMACJA wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie Wójta Nr Or.0050.52.2014.

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. z 2014 r., poz.518) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie...

INFORMACJA wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym – zarządzenie Wójta Nr Or.0050.51.2014. Kowale Oleckie, dn.11.06.2014 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. z 2014 r., poz.518) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w przetargu ustnym nieograniczonym-zarządzenie Wójta Nr Or.0050.17.2014 ; bezprzetargowej - zarządzenie Wójta Nr Or.0050.18.2014 z dnia 17 marca 2014 r. Kowale Oleckie, dn.17.03 2014...

Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości: Sokółki

Poczta Polska ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości SOKÓŁKI Więcej informacji pod adresem: http://przetargi.poczta-polska.pl/14-0383/

Informacja - wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ...

Informacja - wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ...