Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesje Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie wdniu 27 grudnia 2013 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie...

Ogłoszenie W związku z odmową podpisania umowy na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową”

Kowale Oleckie, 23 września 2013 roku IGKm.271.1.1.2013.PM Ogłoszenie W związku z odmową podpisania umowy na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową”, w ramach projektu pn.:,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale...

,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową” wybrano ofertę.

Kowale Oleckie, 17 września 2013 roku IGKm.271.2.1.2013.PM Ogłoszenie W związku z odmową podpisania umowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.:,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową” przez firmę „Super...

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wójt Gminy Kowale Oleckie dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość...

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.:,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wójt Gminy Kowale Oleckie dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.:,, Wyrównywanie szans edukacyjnych...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie

RG.0002.5.2013 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2013 r. poz. 594 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 19 sierpnia 2013 roku ( poniedziałek ) o godz. 10 oo w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2013 roku przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 30 kwietnia 2013 roku OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2013 roku przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: Kultura, sztuka, tradycje – Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – stałych i tradycyjnych,...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2013 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Kowale Oleckie, 12 kwietnia 2013 roku OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2013 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego...

Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...