Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie - wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży : w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Nr Or.0050.10.2013 i do sprzedaży bezprzetargowej -zarządzenie Nr Or.0050.11.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 04...

INFORMACJA Wójta Gminy Kowale Oleckie

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-zarządzenie Nr Or.0050.1.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 03 stycznia 2013 r. Kowale Oleckie,dn.03.01.2013 r.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Kowale Oleckie przystąpiła do realizacji...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: -dz. nr geodez.159/3, 22/7, 22/8 obręb Sokółki i 9/6 obręb Kiliany- zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 stycznia 2012 r....

INFORMACJA na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodez.23/2, 65/4, 106 i, 107/1 w Zawadach Oleckich i działkę niezabudowaną o nr geoodez. 926 w Kowalach...

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Konsultacje społeczne zostały...

Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości...

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: -bezprzetargowej (najemcy)-zarządzenie Wójta Nr 11/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. -w przetargu ograniczonym-zarządzenie Wójta Nr 10/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ...