Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena...

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Kowale Oleckie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. Zgodnie z art. 33...

UWAGA - nowy nr konta bankowego dla wpłat za odpady komunalne BS Olecko o/ Kowale Oleckie

Od dnia dzisiejszego tj. 11.10.2019 r. wpłaty za odpady komunalne do UG Kowale Oleckie należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy 50 9339 0006 0030 0300 0257 0144 Uruchomione zostaną także nowe INDYWIDUALNE rachunki bankowe dla każdego właściciela nieruchomości. Numery te będą sukcesywnie przekazywane osobom zainteresowanym. Opłat...

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019 roku

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kowale Oleckie przypominamy, że w terminie od 01 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dołączając faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników na terenach objętych ASF

Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Szanowni Państwo! W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości treść uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej informacji Tutaj .

Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1 Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo &ndash