Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019 roku

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kowale Oleckie przypominamy, że w terminie od 01 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dołączając faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników na terenach objętych ASF

Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Szanowni Państwo! W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości treść uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej informacji Tutaj .

Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1 Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo &ndash

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 sierpnia 2018 roku

RG.0002.8.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z póź

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. &nbs