Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2018 roku należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2017 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

 

Opłaty:

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych

nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości

do 4,5% alkoholu

oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości

powyżej 4,5% do 18% alkoholu

(z wyjątkiem

piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3.

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi

2 100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2018 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2018 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2018 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2018 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy: Gmina Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, nr konta: 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012,
z uwzględnieniem w tytule wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku
z niezłożeniem w/w oświadczenia oraz niedokonaniem w/w  opłaty w nieprzekraczalnym terminie  do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku:

a) Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu,
w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia;

b) Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku. Brak opłaty raty
w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Załączniki:

  1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Kowale Oleckie, 15 stycznia 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 212
15 stycznia 2018 11:15 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 11:13 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)