Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2018 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna

 

1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wykonania usługi polegającej na:

1) demontażu, zabezpieczeniu, załadunku, transporcie na składowisko, rozładunku, zważeniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,

2) zabezpieczeniu, załadunku, transporcie na składowisko, rozładunku, zważeniu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

 

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi.

 

3. Warunkiem realizacji  przez Gminę Kowale Oleckie zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zakupu i montażu nowych pokryć dachowych
i innych elementów budowlanych, demontażu lub wymiany elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany, demontażu elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji), wykonania dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu, kosztorysu przedsięwzięcia, pozostałych kosztów nie przewidzianych w harmonogramie prac.

 

5. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów usunięcia, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest, nieprzekraczające 300,00 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałe koszty usunięcia, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest ponosi wnioskodawca.

 

6. Termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2018 r., w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie.

 

7. Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kowale Oleckie – Piotr Masalski, tel. 87 523 82 79 wew. 39., e – mail: geodeta@kowale.fr.pl.

 

8. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie: gmina.kowale.fr.pl,   w siedzibie Urzędu – pokój nr 8 oraz u Sołtysów wsi.

 

9. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018 roku.

Załączniki:

1. Wniosek

Kowale Oleckie, 10 stycznia 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 288
15 stycznia 2018 11:15 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta__wniosek_na_usuwanie_azbestu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 11:14 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)