Aktualności

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

logo_projekt.jpg

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

 

Informujemy, że w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

 

W 2018 r. planuje się udzielenie 50 dotacji w maksymalnej kwocie 25 450 zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 500 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć formularze rekrutacyjne w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. w następujących miejscach:

Biuro Projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk

tel. 87/629-02-00

(czynne pon - pt w godz. 1530-1930)

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku

ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. 87/520-18-01

(czynne we wtorki i czwartki w godz. 1530-1930)

 

Formularz rekrutacyjny jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu http://www.przedsiebiorczosc.powiatgoldap.pl/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2018 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 274
27 lutego 2018 14:31 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 13:40 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 12:17 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)