Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r.  poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 10oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na

    2018 rok;  

8. Interpelacje i zapytania;

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

10. Wolne wnioski i informacje;

11. Zamknięcie obrad.   

                                       

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2018 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 226
22 sierpnia 2018 12:18 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 10:11 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 10:11 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)