Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 sierpnia 2018 roku

RG.0002.8.2018        

                                    

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r.  poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 sierpnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór sekretarza;
 3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kowale Oleckie;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok;
 10. Interpelacje i zapytania;
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;
 12. Wolne wnioski i informacje;
 13. Zamknięcie obrad. 

                                       

 

 Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 159
29 sierpnia 2018 08:56 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2018 08:56 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)