Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

1.jpg 2.jpg3.jpg4.jpg

 

 

 

Operacja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury

w Kowalach Oleckich”, mająca na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
­w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość realizowanej operacji: 170 000 zł, w tym ze środków EFRROW 95 214 zł.

Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2018 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 227
07 września 2018 10:33 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 10:32 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 10:32 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)