Aktualności

Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”, co stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kadrze zarządzającej projektem.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          Krzysztof Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 310
22 listopada 2018 14:27 (Wojciech Kacprzyk) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”