Rejestr Instytucji Kultury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Kowale Oleckie, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu...