Informacje ogólne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szanowni Państwo! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana, aby pomagać Państwu w działaniach na rzecz trzeźwości rodzin, zapobiegania przemocy domowej oraz ochrony młodego pokolenia przed wszelkimi uzależnieniami. W skład Komisji wchodzi...