Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr V/29/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowale Oleckie

UCHWAŁA Nr V/29/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowale Oleckie Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,...

Uchwała Nr XXXVII/252/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kowale Oleckie

Uchwała Nr XXXVII/252/2006 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kowale Oleckie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Statut Gminy Kowale Oleckie

Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kowale Oleckie Na podstawie art. 3 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt. 1 , art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , zm. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Dz. U....