Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 grudnia 2005 r, w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i uchwały Nr XVI/127/2004 Rady...

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustalam, co następuje: § 1 Nadaję Regulamin...