Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie.

UCHWAŁA NR V / 38 / 2003 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U...