Nieudostępnione w BIP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o sposobach wnioskowania o informację publiczną nie udostępnioną na stronie podmiotowej BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Zgodnie z tym zapisem, w Biuletynie Informacji Publicznej...