Budżet (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62 /2009 w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62 /2009 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 234 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia...

UCHWAŁA Nr XXXII/219/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/100965/14/uchwala____nr___xxxii21909_w_sprawie__zmian_w_budzecie_gminy_na_

UCHWAŁA Nr XXXI/218/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/100964/14/uchwala____nr__xxxi21809_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok

UCHWAŁA Nr XXX/210/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/100952/14/uchwala_nr__xxx21009_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok__20

UCHWAŁA XXIX/208/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/100945/14/uchwala_xxix20809_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2009

UCHWAŁA Nr XXIX/203/09 w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/100928/14/uchwala__nr___xxix20309_w_sprawie_przyjecia_informacji_wojta_gmi

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/97328/14/uchwala____nr____xxviii20109_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na

UCHWAŁA Nr XXVII/198/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/97325/14/uchwala__nr___xxvii19809_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok

UCHWAŁA Nr XXVI/196/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/97323/14/uchwala____nr___xxvi19609_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_ro

UCHWAŁA Nr XXV/187/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/97314/14/uchwala_nr_xxv18709_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok__200