Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkursy na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły

Na podstawie 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz.996 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole...

OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy wykształceniu średnim - co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym, co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; przy wykształceniu wyższym, co najmniej 5 – letni staż pracy,...

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy wykształceniu...

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA”

OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy...