Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie dn.14.12.2009r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.3410-22/2/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w na rok 2010. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami :...

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę...

Dostawa paliw

Kowale Oleckie dn.17.11.2009r. GMINA KOWALE OLECKIE IGPU.3410-22/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz....

Odławianie psów

Kowale Oleckie dn.17.11.2009r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.3410-21/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na odławianie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kowale Oleckie Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...

Uznanie protestu Jabłonowo

Kowale Oleckie , dn. 23.10.2009r. Zamawiający : Gmina Kowale Oleckie Protestujący : PHUP „ PALWOD „ EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis 19-500 Gołdap, ul. Suwalska 16 IGPU. 3410-8/3/09 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu Zamawiający informuje , iż zgodnie z art. 183 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r....

Budowa boiska wiejskiego w Stożnem

Kowale Oleckie dn.19.10.2009r. Wójt Gminy Kowale Oleckie IGPU.3410-20/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Budowa boiska wiejskiego w Stożnem ” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz....

Studium uwarunkowań

Kowale Oleckie dn.12.10.2009r. Wójt Gminy Kowale Oleckie IGPU.3410-14/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo...

Budowa boiska w Jabłonowie

Kowale Oleckie dn.05.10.2009r. Wójt Gminy Kowale Oleckie IGPU.3410-8/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie ” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...

Budowa boiska we wsi Szwałk

Kowale Oleckie dn.28.09.2009r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGPU.3410-13/1/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „ Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szwałk ” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień...

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Kowale Oleckie”.

Kowale Oleckie, 28 sierpnia 2009 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2009 roku w zakresie: „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Kowale Oleckie” (wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 15000,00...