Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogloszenie o wyborze oferty

Kowale Oleckie dn.17.12.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGKm 2120-07/10 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w 2011 roku . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz....

Obwieszczenie biogazownia

Kowale Oleckie , dn.05.11.2010r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm) , zawiadamiam,...

Komunikat kredyt

Kowale Oleckie dn.03.11.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGPU.3410-11/10 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.778.000 zł Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz....

Ogłoszenie o wyborze oferty

GMINA KOWALE OLECKIE Kowale Oleckie dn.25.10.2010r. IGPU.3410-5/10 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT I PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STOŻNEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWNIEM TERENU Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223...

Unieważnienie przetargu

Kowale Oleckie dn.22.10.2009r. Wójt Gminy Kowale Oleckie IGPU.3410-11/1/10 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.778.000 zł Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r....

Komunikat SM NOWA

Kowale Oleckie , dn. 18.10.2010r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na remont stacji pomp kotłowni osiedlowej NOWA w Kowalach Oleckich . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami : Dz. u. z 2008r. Nr 171 , poz. 1058) Wójt...

Zaproszenie na spotkanie - informacja dodatkowa

Projekt „Startuj po wiedzę” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „STARTUJ PO WIEDZĘ” W KOWALACH OLECKICH W niedzielę 12 września br. o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 46 odbędzie się spotkanie doradczo-informacyjne...

Zaproszenie na spotkanie

Projekt „Startuj po wiedzę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego startuj po wiedzę ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIE DORADCZO – INFORMACYJNE „ STARTUJ PO WIEDZĘ”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ: 12 WRZEŚNIA 2010 O GODZ. 11.00 W GMINNYM...

Dowóz uczniów do szkół

Kowale Oleckie dn.27.08.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE Fn.III.3410-11/2010r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dowóz młodzieży szkolnej na terenie Gminy Kowale Oleckie Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz....

Przebudowa ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.18.06.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGPU.5541-1/2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami : Dz....