Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór oferty na remont świetlicy w Lakielach

Kowale Oleckie dn.12.12.2011r. GMINA KOWALE OLECKIE IGPU.271.10.2.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Lakielach . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz....

Wybór oferty na remont instalacji c.o. i adaptację poddasza w ŚDŚ Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn.29.11.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich PS.271.1.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na remont instalacji c.o. i adaptację poddasza na pracownię w ŚDŚ w Kowalach Oleckich . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...

Wybór oferty na remont dachu budynku garażowego w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.04.11.2011r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.9.3.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku garażowego na działce nr 504/2 w Kowalach Oleckich . Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz....

Dowóz uczniów

Kowale Oleckie dn.11.10.2011r. Fn-II.271.2011.IB OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na dowóz młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sokółkach Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010...

Wybór oferty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Kowale Oleckie dn.17.10.2011r. IGPU.271.8.15.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne , Rogówko , Monety , Daniele- Gmina Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich . ...

Ogłoszenieo wyborze oferty na remont instalacji elektrycznej w SP Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, 07.09.2011r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759...

Wybór banku na udzielenie kredytu długoterminowego

Kowale Oleckie dn.26.08.2011r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.7.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 771 000 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2011 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 04 maja 2011 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2011 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, w zakresie: Rozwoju turystyki (wysokość środków przeznaczonych na...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2011 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 04 maja 2011 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2011 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: Rozwoju turystyki (wysokość środków przeznaczonych...